You don't have javascript enabled. Please enable javascript.
Sistem Permohonan Kuarters NIH Online

Syarat-Syarat Permohonan

  1. Permohonan terbuka kepada penjawat awam yang bertugas di Kompleks NIH Setia Alam sahaja
  2. Permohonan hanya terbuka kepada pegawai lantikan tetap sahaja
  3. Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang tinggal di luar Setia Alam (lebih daripada 25km)
  4. Pasangan pemohon yang berkhidmat di NIH juga boleh memohon untuk menduduki kuarters NIH namun hanya satu kelulusan ke atas setiap pasangan akan diberikan
  5. Pemohon/pasangan belum memiliki rumah/hartanah di Setia Alam
  6. Pemohon telah mengisytiharkan harta melalui Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh permohonan


* Penilaian semula menduduki kuarters NIH akan dibuat setiap lima (5) tahun