You don't have javascript enabled. Please enable javascript.
Sistem Permohonan Kuarters NIH Online

Kadar Deposit

Kadar deposit yang akan dikenakan kepada pemohon yang berjaya adalah seperti dalam jadual berikut:
Bil   Gred Jawatan   Kadar Deposit (RM)  
1 Gred 53-54 1,500.00
2 Gred 47-52 1,000.00
3 Gred 41-46 600.00
4 Gred 27-40 450.00
5 Gred 21-26 300.00
6 Gred 13-20 150.00
7 Gred 5-12 100.00
8 Gred 1-4 100.00